O mnie - About me
Zawodowo zajmuję się ortopedią dorosłych i dzieci, zaawansowaną ultrasonografią narządu ruchu oraz ortopedyczną medycyną regeneracyjną.

GŁÓWNYM OBSZAREM MOICH ZAINTERESOWAŃ I PRACY ZAWODOWEJ SĄ:

1. MEDYCYNA REGENERACYJNA NARZĄDU RUCHU w jej zakres wchodzą :

- terapie osoczem bogatopłytkowym (PRP) oraz czynnikami wzrostu [ GF ] oraz skojarzone terapie , w tym również z preparatami Collagenu w injekcjach
- zastosowanie terapii skojarzonych - bioregeneracyjnych - wieloskładnikowych - prowadzących do skutecznego leczenia komórkami macierzystymi (STEM CELL)
- leczenie PRP lub PRP & terapie skojarzone pod kontrolą ultrasonografii wysokiej rozdzielczości , przy zastosowaniu implikatorów o zmiennych torach ruchu
- wraz ze współpracującym zespołem zastosowanie PRP z komórek szpikowych i innych dedykowanych
- w leczeniu bioregeneracyjnym komórkami macierzystymi
- prowadzę wykłady oraz rozpocząłem budowę własnego dorobku medyczno-naukowego w w/w zakresie
- współpracuję z Karolinska Institutet - Universtity Hospital w Sztokholmie - w zakresie prac na temat poszerzania wiedzy o komórkach macierzystych.

2. ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA NARZĄDU RUCHU:

- stawów, mięśni, ścięgien, więzadeł, nerwów obwodowych, badania dynamiczne kompleksów mięśniowo-ścięgnistych
- diagnostyka i leczenie stawoów biodrowych u niemowląt
- punkcje i biopsje pod kontrolą ultrasonograficzną
- posługuję się aplikacjami Color, HD Color, Power i Elastography Doppler - tam gdzie jest użyteczna w diagnostyce narządu ruchu
- odbywam kilkuletni staż rozwijający pod opieką Scientific Commitee - European Society of Musculosceletal Radiology.

Obydwa obszary zainteresowań stają się pomocne w prawidłowym leczeniu osób zawodowo i amatorsko uprawiających sport.

Współpracuję z fizjoterapeutami, którzy posiadają wykształcenie na średnim lub wysokim poziomie europejskim.

Zakres mojej działalności zawodowej:
  • Ortopedyczna medycyna regeneracyjna (PRP - leczenie osoczem bogato płytkowym, czynnikami wzrostu, preperatami kolagenu, komórkami szpikowymi, innymi nowoczesnymi środkami regeneracji).
  • Konsultacje ortopedyczne dorosłych, młodzieży, dzieci, niemowląt i noworodków.
  • Zaawansowana ultrasonografia narządu ruchu — stawy, ścięgna, mięśnie, wiązadła, diagnostyka ultrasonograficzna i neurofizjologiczna nerwów obwodowych.
  • Diagnostyka i leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży.
  • Diagnostyka ultrasonograficzna i leczenie stawów biodrowych u noworodków i niemowląt.
  • Konsultacje w zakresie ortopedycznych zabiegów operacyjnych dorosłych i dzieci.
  • Profesjonalne raporty i konsultacje medyczno-prawne.
  • Zaopatrzenie ortopedyczne dla indywidualnych pacjentów.
  • Kwalifikacje do zabiegów operacyjnych - w szpitalach Platinium Clinic i innych